Sunday, December 26, 2010

579 : Maximum Pregnancy Period

  

Teacher : Which mammal has got maximum Pregnancy Period..?

Tintumon : Seriel Actresses

578 : Answer In English

  

 

Teacher : What is your father's name...?


Tintumon : Mera  pithagi ka naam Suraj Prakash hai


Teacher : When I ask a question in English, answer it in english only...u got it..?


Tintumon : My father's name is Sunlight.